Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Laboratórny experiment

Laboratórny experiment je taký experiment, pri ktorom sú podmienky veľmi prísne kontrolované – počnúc teplotou miestnosti a končiac povedzme intonáciou reči experimentátora. Ide obyčajne o individuálne pôsobenie, subjekt sedí v izolovanej miestnosti. Týmto spôsobom experimentujú napríklad psychológovia s faktormi, ktoré vplývajú na pozornosť subjektov. Zvukotesná miestnosť zaručuje, že subjekt bude vnímať len zvukový stimul, ktorý mu vyšle experimentátor. Nebude ovplyvnený ničím iným. Laboratórny experiment vznikol vo vedách, ako je chémia a fyzika. V pedagogike nenašiel uplatnenie. Je to preto, lebo je príliš vzdialený prirodzenému prostrediu človeka a abstrahuje od jeho sociálnych a kultúrnych daností. Môžeme povedať, že laboratórny experiment má síce vysokú vnútornú validitu, ale má nízku externú validitu – jeho závery možno len ťažko zovšeobecniť na bežné životné situácie.