Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Zámerný výber subjektov

Ak sa nepodarí uskutočniť náhodný výber subjektov, výskumník urobí zámerný výber. Vyberá ľudí podľa znakov, ktoré sám určí. Prirodzene, musia to byť znaky, ktoré sú relevantné pre daný výskum. Urobí teda kvalifikovaný, dobre zvážený výber. Ak je cieľom výskumu napríklad skúmať vyučovacie metódy v "dobrých" školách, výskumník pozná (zistí si), ako študenti na zvolených školách prospievajú, aké výkony podávajú v maturitných testoch, koľko percent maturantov sa dostane na vysoké školy a pod. Najlepšie z nich vezme do svojho výskumu. Zovšeobecniteľnosť výsledkov sa potom viaže na tento zámerný výber.